Daglige bogholderiopgaver


- Bogføring

- Fakturering

- Rykning af debitorer for manglende betaling

- Betalinger

- Afstemninger - bl.a. bankafstemning


Periodiske opgaver


- Momsafstemning og -indberetning

- Periodiseringer

- Udarbejdelse af månedsregnskaber

- Udarbejdelse af årsregnskaber med dokumentation til revisor